ZEFU /USDT -- ≈-- -- -- Thấp nhất 24h -- Khối lượng 24h -- Tên token -- ZEFU
Mua vào ZEFU Khả dụng -- USDT
Gía muaUSDT
≈ --
Số lượngZEFU
Số tiềnUSDT
Bán ra ZEFU Khả dụng -- ZEFU
Gía bánUSDT
≈ --
Số lượngZEFU
Số tiềnUSDT
0DEC
Price(USDT) Số lượng(ZEFU) Total(ZEFU)
Gía bình quân giao dịch 0
Total ZEFU --
Total USDT --
Order Book
0DEC
Price(USDT) Số lượng(ZEFU) Total(ZEFU)
Gía bình quân giao dịch 0
Total ZEFU --
Total USDT --
Lịch sử giao dịch
Normal order
Xem nhiều thêm